BLOG

ARTY

Arty tên thật là Artyom Stolyarov sinh ngày 28 tháng 11 năm 1989 và lớn lên ở thành phố Engels phía Tây Nam nước Nga – nơi có dòng sông Volga nổi tiếng chảy qua... Xem Thêm...

VINAI

VINAI là nhóm nhạc điện tử được thành lập vào năm 2011 bởi hai anh em ruột người Ý là Alessandro Vinai (sinh ngày 25 tháng 1 năm 1990) và Andrea Vinai (sinh ngà... Xem Thêm...