Pegboard NerdsKnife Party đã có vài sự kết hợp với nhau trong công việc gần đây. Họ đưa ra những “bằng chứng” là các lời trêu chọc lẫn nhau trên mạng xã hội.

Đến ngày hôm nay, chúng ta đã có bằng chứng mới về sự kết hợp vô cùng được mong đợi này có thể sẽ được phát hành tại Monstercat! ID được cho rằng là sự kết hợp của Pegboard Nerds & Knife Party được Pegboard Nerds chơi tại Dreamhack Austin 2018:
Vào ngày 10/7, Mike Darlington – CEO của Monstercat đăng tải một dòng tweet chứa những ký tự emoji ám chỉ một điều gì đó, nhưng khi chúng ta nhìn kỹ thì cũng có thể biết đoạn tweet này nhắm đến điều gì. Ngoài ra, Pegboard Nerds còn giúp ‘xác thực’ điều này bằng cách tương tác với cái re-tweet.

Nhưng đây vẫn chỉ là những suy luận và vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về thời gian phát hành được tiết lộ.
Những diễn biến tiếp theo sẽ được Loop Central cập nhật khi chúng tôi có được thêm thông tin.

FOLLOW KNIFE PARTY :
Facebook / Instagram / Twitter / Soundcloud
FOLLOW PEGBOARD NERDS :
Facebook / Instagram / Twitter / Soundcloud
FOLLOW MONSTERCAT :
Facebook / Instagram / Twitter / Soundcloud
 H/T : edmsauce.com

No more articles