Berghain, một trong những câu lạc bộ đêm nổi bật nhất ở Berlin, đã hủy các sự kiện cho đến tháng 4 do corona virus.

Câu lạc bộ đã tuyên bố rằng họ sẽ hủy các sự kiện “self-produced” cho đến mùa xuân do đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

Berghain đã đưa ra quyết định “vì lợi ích sức khỏe hàng đầu của nhân viên, nghệ sĩ và khách của chúng tôi” và hy vọng sẽ tiếp tục các sự kiện vào ngày 20 tháng Tư.

Tin tức được đưa ra sau khi địa điểm tại Berlin – Trauma Bar Und Kino tuyên bố sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng.

DisclosureUnderworld cũng đã hủy lịch trình trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ.

No more articles