Hội đồng nghệ thuật của Anh vừa có những nỗ lực trong việc vực dậy những club và promoter độc lập tại nước này bằng việc thành lập một quỹ và trao tặng 1,5 triệu bảng cho các đơn vị này.

Nước Anh đã cấp một quỹ làm thay đổi cuộc sống cho club và promoters độc lập, trong khi nhiều người trong nhóm này đang phải đối mặt với vấn đề mất lợi nhuận khi lệnh giới nghiệm và các điều luật khắt khe đã được thay đổi và hàng loạt các vấn đề khác. Hội đồng nghệ thuật của Anh đã dành một khoản tài trợ trị giá 1,5 triệu bảng để hỗ trợ các nhóm này trong con đường hoạt động nghệ thuật của họ, với những ứng viên thành công sẽ được trao từ 1.000 bảng đến 40.000 bảng.

Những người được trao tặng nên điều hành một dự án, địa điểm ba năm tuổi với chức năng chính của chúng là tổ chức hay quảng bá các sự kiện âm nhạc. Các thể loại được khuyến khích là indie, nhạc điện tử, hip-hop, punk, alternative, metal, jazz, nhạc dân gian và nhiều hơn nữa. những người này cũng phải có khả năng chứng minh một vài điều kiện, ví dụ như có thể trả ít nhất 10% tổng dự án của họ thông qua các nguồn khác.

Mọi thông tin và nộp đơn có thể tìm thấy tại đây

H/T: dancingastronaut.com

No more articles