Hệ thống kiểm soát bản quyền của YouTube đã liên tục bị chỉ trích vì quá lỏng lẻo trong việc kiểm soát video, nhưng chính sách mới sẽ khiến các nhà sáng tạo nội dung hoan nghênh!

Qua YouTube Creators Blog, Google đã chia sẻ những sự thay đổi mới trong chính sách bản quyền của họ. Trước đây, những người khiếu nại sẽ nhận được tất cả doanh thu của người bị khiếu nại bất kể số lượng nhạc xuất hiện trong clip là ít hay nhiều. Giờ đây, chính sách sẽ trở nên công bằng hơn khi YouTube sẽ kiểm tra và xem xét liệu đây là cố ý hay vô tình hoặc thậm chí là thời lượng nhạc được sử dụng là quá ngắn.

“Chính sách của chúng tôi sẽ cấm chủ sở hữu bản quyền sử dụng công cụ Yêu cầu thủ công để kiếm tiền từ các video của những nhà sáng tạo khác khi họ sử dụng rất ngắn hoặc không chủ ý các sản phẩm âm nhạc”

Đây là một tin tuyệt vời dành cho những nhà sáng tạo khi các video của họ đôi lúc gặp phải tình huống bất khả kháng như những bài nhạc có bản quyền vang lên khi họ đang đi trên đường, ở trong nhà hàng… Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến các khiếu nại được thực hiện với công cụ Yêu cầu thủ công (Manual Claiming Tool).

Việc thực thi các chính sách mới này sẽ bắt đầu vào giữa tháng 9. Bên cạnh đó, YouTube cũng không quên nhắc nhở những người sáng tạo cách tốt nhất để không bị vướng vào các vụ việc về bản quyền chính chính là không ngừng sáng tạo và sử dụng những nội dung được cấp phép ngay từ đầu.

H/T: YouTube Creators Blog

No more articles